MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die is ontworpen om de harmonisatie van financiële markten binnen de Europese Unie (EU) te bevorderen en beleggers te beschermen.

Als financiële dienstverlener in de EU zijn er verschillende redenen waarom u de MiFID-regelgeving dient in te voeren en na te leven:

  • Wettelijke vereisten: MiFID is een wettelijke verplichting voor financiële dienstverleners in de EU. Het niet naleven van deze regelgeving kan leiden tot juridische sancties, boetes en mogelijk zelfs het intrekken van vergunningen om financiële diensten aan te bieden.
  • Beleggersbescherming: MiFID is gericht op het beschermen van de belangen van beleggers door transparantie te bevorderen, het verstrekken van duidelijke informatie over financiële producten en het waarborgen van eerlijke en redelijke handelspraktijken.
  • Concurrentie en marktintegratie: MiFID heeft tot doel concurrentie op de financiële markten te vergroten en de integratie van deze markten te bevorderen. Dit kan leiden tot een grotere efficiëntie en lagere kosten voor beleggers.
  • Beste uitvoering: MiFID vereist dat financiële dienstverleners zich inspannen om de beste uitvoering voor hun klanten te bereiken bij het uitvoeren van transacties. Dit betekent dat u de verplichting hebt om te handelen in het beste belang van uw klanten en om ervoor te zorgen dat transacties tegen gunstige voorwaarden worden uitgevoerd.
  • Transparantie van kosten: MiFID verplicht financiële dienstverleners om duidelijke informatie te verstrekken over de kosten die aan beleggers in rekening worden gebracht, inclusief zowel directe als indirecte kosten.
  • Rapportageverplichtingen: MiFID vereist dat financiële dienstverleners rapporteren over transacties en posities, wat bijdraagt aan de transparantie van de markten en helpt bij het voorkomen van marktmisbruik.
  • Klantclassificatie: MiFID vereist dat klanten worden geclassificeerd op basis van hun kennis, ervaring en financiële situatie, zodat passende beleggingsproducten en -diensten aan hen kunnen worden aangeboden.

Kortom, het invoeren van MiFID in uw organisatie als financiële dienstverlener is essentieel om te voldoen aan wettelijke vereisten, beleggersbescherming te waarborgen, concurrentie te bevorderen en te zorgen voor eerlijke en transparante financiële markten binnen de EU.

KYC Partners en MiFID

Over het algemeen is de Compliance Officer de sleutelfiguur in de organisatie om ervoor te zorgen dat MiFID-regelgeving wordt nageleefd, risico’s worden beheerst en dat de organisatie opereert in overeenstemming met de wet- en regelgeving om de integriteit van de financiële markten te behouden en beleggers te beschermen.

Voorkomend uit onze specialistische kennis en jarenlange praktijkervaring binnen diverse financiële instellingen, kunnen wij u op meerdere manieren ondersteunen. Dit kan onder meer het ontwikkelen van beleid en procedures, risicobeoordelingen, opleidingen en bewustwording, rapportage- en monitoringprocessen omvatten.

Wij richten ons op duurzame oplossingen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de lange termijn. Het doel is om u als organisaties te helpen zelfredzaam en integer te worden en te blijven.

Wij richten ons in onze dienstverlening daarom op het bieden van ondersteuning.

  • Ondersteunen bij het opstellen van beleid rondom productontwikkeling en – distributie;
  • Beoordelen van de geschiktheids- en passendheidstoets; en
  • Beoordelen van de procedures en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, kunnen we verder praten over de details, zoals tarieven, de duur van het contract en eventuele specifieke voorwaarden. Neem contact met ons op en laat ons u ondersteunen bij het creëren van een solide KYC organisatie op het gebied van MiFID.