KYC Quickscan!

KYC Partners begrijpt hoe cruciaal KYC is voor het succes van uw organisatie. Met onze KYC QuickScan brengen wij de KYC-vereisten voor uw organisatie in kaart waarbij u snel inzicht krijgt in de status van uw eigen KYC Framework.

Dit doen wij door de relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie in kaart te brengen en geven u daarbij aan hoe u hier als organisatie aan kunt voldoen. Het eindproduct is een rapport met een organisatieschets en een normenkader (vereisten). Hier is hoe het werkt:

Wat is de KYC Quickscan?

Onze KYC QuickScan is een efficiënte en gestructureerde manier om uw huidige KYC Framework te beoordelen. Het is een eerste stap om te begrijpen hoe goed uw organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Wij richten ons op de Wft, Wwft/Sanctiewet, Wtt, MiFid en AVG.

Hoe Werkt het?

Inleidend Gesprek: Wij beginnen met een kort gesprek waarin wij uw bedrijfsactiviteiten en huidige KYC-processen begrijpen. Dit helpt ons om de scope van de QuickScan af te stemmen op uw specifieke situatie.

Documentatie Evaluatie: Wij analyseren de documentatie en beleidslijnen die u momenteel gebruikt voor KYC-doeleinden. Dit omvat KYC/CDD-formulieren, anti-witwasbeleid, interne procedures en meer.

Proces Beoordeling: Wij onderzoeken uw huidige processen en werkwijzen om te bepalen of zij in voldoende mate in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Wij letten op onvolledigheden of onderdelen waar verbeteringen nodig kunnen zijn.

Rapportage en Aanbevelingen: Na voltooiing van de QuickScan ontvangt u een (gedetailleerd) rapport met onze bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport biedt duidelijke inzichten in uw KYC Framework en stelt praktische stappen voor om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Voordelen van onze KYC QuickScan:

  • Snel Inzicht: U ontdekt in korte tijd hoe uw organisatie presteert op het gebied van KYC. U verkrijgt snel inzicht in wat er (al dan niet vastgelegd) is, zoals een vaste werkwijze, eigen beleid, procedures. Maar ook inzicht in ‘blinde vlekken’ waar nog acties nodig zijn.
  • Efficiëntie: De QuickScan vereist minimale inzet van uw tijd en middelen.
  • Richting voor Verbetering: Onze aanbevelingen helpen u om gerichte acties te ondernemen om uw KYC Framework te versterken.
  • Vertrouwen: Met een beter begrip en inzicht in uw huidige KYC Framework, kunt u uw cliënten, partners en toezichthouders met vertrouwen tegemoet treden.

Vraag de QuickScan nu aan

Wilt u weten waar uw organisatie staat als het gaat om KYC? Onze KYC QuickScan is de perfecte eerste stap. Neem contact met ons op om uw QuickScan te plannen en uw weg naar een solide KYC organisatie te starten.